Non-
destructive
testing.

Välkommen till ndt-protea. Vi är en skandinavisk tillverkare med lång erfarenhet inom utveckling, tillverkning och användning av material för oförstörande provning.

Till våra produkter
Protea

Våra
produkter

Oförstörande provning

Oförstörande provning är processen för att inspektera, testa och utvärdera material, komponenter eller sammansättningar för diskontinuiteter eller skillnader i egenskaper utan att förstöra delens eller systemets funktionsduglighet.

Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Penetrantprovning
Röd-vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

NON DESTRUCTIVE TESTING

Nu är vi på gång!

Nu har alla produkter blivit fyllda på aerosol! Personal från PROTEA var med under själva fyllningsprocessen och testade funktion under […]

Läs mer

NDT Nordic

Vi har inlett samarbete med NDT Nordic gällande försäljning och distribution i Norge och Sverige. Utstyr til NDT og inspeksjon […]

Läs mer