Integritets- och cookiepolicy

För Protea och Solaster Production AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-system, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Protea och Solaster Production AB:s verksamhet är XXXXX personuppgiftsansvarig. (org.nr: 556661-3815 & Adress: Mulltorpsvägen 472 32 Svanesund).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om du lämnat ett meddelande till oss via webbplatsen, epost eller telefon. Vi behöver också behandla dina personuppgifter för att kunna hantera bokningar. Vi eftersträvar alltid att inte fråga efter fler uppgifter än vad vi behöver.

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Cookies

ndt-protea.se lagrar den nödvändiga cookien _GRECAPTCHA för att kontaktformuläret ska fungera korrekt. reCAPTCHA sätter en nödvändig kaka (_GRECAPTCHA) när de utförs i syfte att ge sin riskanalys. Med riskanalys menas att granska om det meddelande som skickas in klassas som spam av Robot.
I övrigt sparas inte någon information om dig mer än de uppgifter du anger om du kontaktar oss via kontaktformuläret. De uppgifterna hanteras enligt ovan beskrivning av personuppgiftshantering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta XXX på XXX@xxx.com som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Senast uppdaterad 18 april 2023