Vår
historia

Vår
historia

Verksamheten vid Solaster Production AB. startade 1992.

Företagets verksamhet är och har varit tillverkning av speciella kemisk-tekniska produkter både under eget namn men även som lego- och kontraktstillverkare åt ledande företag inom branschen 

Produkterna som tillverkas idag utgörs av additiv för oljor, rengöringsprodukter och vissa specialkemikalier.

Inom företaget idag finns det mycket erfarenhet generellt gällande formulering och tillverkning av kemisk-tekniska produkter.

Vad gäller produkter för oförstörande provning finns det många års erfarenhet inom formulering och tillverkning. 

Målsättning

Att bli en betydande leverantör av MT och PT produkter i Norden. Detta ska ske genom kvalitativa, miljöanpassade produkter i samarbete med ledande distributörer och samarbetspartners, Vi ska ha hög tillgänglighet på våra produkter. Vi ska enbart använda seriösa leverantörer av råvaror. Produkterna ska tillverkas i vår fabrik på Orust och fyllas på aerosol i anläggningar i Norge och Sverige under skandinaviska förhållanden.

Tillverkning

* Utveckling och produktion sker i Sverige i våra tillverkningslokaler i Svanesund på Orust.

* Tillverkningen sker under svenska förhållanden och enligt gällande föreskrifter och lagar.

* Fyllningen av aerosoler görs i Norge och Sverige.

* Produkter och produktion är anpassade till skandinaviska förhållanden vad gäller klimat, säkerhet, hälsa och miljö.

Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete innebär att alla steg inom vår verksamhet skall ta hänsyn till nuvarande och framtida krav för att förebygga, vårda och hjälpa till med att vi själva och våra intressenter har miljösmarta alternativ och produkter som minimerar och/eller påverkan både på vår lokala och globala omgivning. Som ett kemiföretag är det vårt ansvar att producera och erbjuda produkter och tjänster som minimerar klimat- och miljöpåverkan.