Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod.

1. Förrengöring

Föroreningar som glödskal, rost, olja, fett eller färg ska vid behov avlägsnas med hjälp av mekaniska och/eller kemiska metoder, Det är viktigt att se till att ytan som ska testas är torr efter rengöring. PROTEA RC-70 lämpar sig väl då den har stark rengöringsförmåga samt kort torktid.

 

2. Magnetisering och applicering av den magnetiska partikelsuspensionen

Magnetisering kan utföras med handmagneter. Vanligtvis krävs en tangentiell fältstyrka på cirka 2 kA/m². PROTEA FM-30 (fluorescerande magnetpulversuspension) måste appliceras strax före och under magnetiseringen. Sprayningen måste vara klar innan magnetiseringen stängs av. Ytan som ska testas sprayas med så lite tryck att indikationer bildas ostört. Efter appliceringen ska partikelsuspensionen rinna av på ett sätt så att synligheten av indikationer förbättras, t.ex. genom att luta testytan.

 

3. Inspektion

Efter bildandet av indikationerna ska de utvärderas och dokumenteras under UV-ljus (≥ 1000 µW/cm² och < 20 lx) vid användning av fluorescerande magnetiska partiklar. Dokumentation kan göras med vilken lämplig metod som helst.

 

4. Efterrengöring och vidarebehandling

För att använda testföremålet för dess avsedda ändamål kan det krävas att suspensionen avlägsnas från testytan vilket görs lätt med rengörare PROTEA RC-70. Det kan vara nödvändigt att avmagnetisera föremålet och eventuellt använda ett lämpligt korrosionsskydd.