Penetrantprovning
Röd-Vit metod.

1. Förrengöring

Föroreningar som glödskal, rost, olja, fett eller färg ska vid behov avlägsnas med hjälp av mekaniska och/eller kemiska metoder. PROTEA RC-70 lämpar sig väl då den har stark rengöringsförmåga samt kort torktid. Förrengöring ska säkerställa att testytan är fri från rester och att den tillåter penetranten att komma in i eventuell diskontinuitet. Det är viktigt att se till att ytan som ska testas är torr efter rengöring.

 

2. Applicering av penetrant

Penetranten appliceras på delen som ska testas genom att PROTEA P-50 sprayas på ytan. Penetranten ska ligga kvar på provytan under hela penetreringstiden. Lämplig penetreringstid för PROTEA P-50 beror på temperaturen, materialet i den del som ska testas och diskontinuiteterna som ska detekteras. Det är vanligtvis mellan 5 – 20 minuter men kan behöva förlängas vid lägre temperaturer.

 

3. Borttagning av överflödig penetrant

Överflödig penetrant avlägsnas från ytan med vatten eller trasa fuktad med PROTEA RC-70. Spraya inte PROTEA RC-70 direkt på ytan eller använd högt vattentryck då det finns risk för att penetrant i vissa diskontinuiteter sköljs bort. Borttagande ska ske så att penetranten finns kvar i diskontinuiteterna. Avsyning under respektive dagsljus eller vitt ljus (≥ 350 lx).

 

4. Framkallning

Framkallaren PROTEA FK-60 ska skakas väl så att innehållet är homogent. Spraya ett jämnt lager på ytan som ska testas. Framkallningstiden är vanligtvis mellan 10 – 30 minuter. Det börjar omedelbart efter appliceringen vid torkning av framkallarskiktet.

 

5. Inspektion

Indikationer framträder under framkallningstiden. Avsyning ska utföras när framkallningstiden har löpt ut. Indikationerna blir synliga som röda indikeringar i det vita framkallarskiktet under dagsljus eller vitt ljus (≥ 500 lx). Utvärdering och dokumentation görs med lämplig metod.