Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod.

1. Förrengöring

Föroreningar som glödskal, rost, olja, fett eller färg ska vid behov avlägsnas med hjälp av mekaniska och/eller kemiska metoder, Det är viktigt att se till att ytan som ska testas är torr efter rengöring. PROTEA RC-70 lämpar sig väl då den har stark rengöringsförmåga samt kort torktid.

 

2. Applicering av vit kontrastfärg

Applicera ett jämnt skikt på testytan. Skiktet ska vara så tunt som möjligt (max. 50 µm). Om beläggningsskiktet är för tjockt kan testresultatet påverkas negativt. PROTEA KF-20 är utformad för att ge ett tunt skikt med hög täckförmåga. Låt kontrastfärgen torka.

 

3. Magnetisering och applicering av den magnetiska partikelsuspensionen

Magnetisering kan utföras med handmagneter. Vanligtvis krävs en tangentiell fältstyrka på cirka 2 kA/m². PROTEA SM-10 (svart magnetpulversuspension) måste appliceras strax före och under magnetiseringen. Sprayningen måste vara klar innan magnetiseringen stängs av. Ytan som ska testas sprayas med så lite tryck att indikationer bildas ostört. Efter appliceringen ska partikelsuspensionen rinna av på ett sätt så att synligheten av indikationer förbättras, t.ex. genom att luta testytan.

 

4. Inspektion

Efter bildandet av indikationerna ska de utvärderas och dokumenteras i dagsljus eller vitt ljus (≥ 500 lx) Dokumentation kan göras med vilken lämplig metod som helst.

 

5. Efterrengöring och vidarebehandling

För att använda testföremålet för dess avsedda ändamål kan det krävas att suspensionen och den vita kontrastfärgen avlägsnas från ytan vilket görs lätt med rengörare PROTEA RC-70. Det kan vara nödvändigt att avmagnetisera föremålet och eventuellt använda ett lämpligt korrosionsskydd.