Fluorescerande
magnetpulver

FM-30

PROTEA FM-30 är en färdig suspension av finkornigt fluorescerande magnetpulver i en lågviskös bärarvätska med mycket svag lukt och låg bakgrundsfluorescens. Ger mycket tydliga indikationer vid belysning med UV-ljus (365 nm) i ett mörkt utrymme. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener.

Användning

Rengör noga den yta som skall testas med PROTEA RC-70 för att undvika störningar vid indikering av defekter. PROTEA FM-30 appliceras på testobjektet under magnetisering varefter ytan belyses med UV-ljus för att detektera defekter/sprickor i materialet. Processbeskrivning enligt EN ISO 9934-1. Magnetpulversuspensionens funktion bör kontrolleras regelbundet med hjälp av egna referens-stycken eller t.ex. testblock 1 enligt EN ISO 9934-3.

Säkerhet

Vid hantering av kemiska produkter och råvaror skall personlig skyddsutrustning användas. Konsultera alltid produktens SDS för lämplig skyddsutrustning.

Oförstörande provning

Oförstörande provning är processen för att inspektera, testa och utvärdera material, komponenter eller sammansättningar för diskontinuiteter eller skillnader i egenskaper utan att förstöra delens eller systemets funktionsduglighet.

Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Penetrantprovning
Röd-vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Vanliga Frågor

När kommer produkterna att vara tillgängliga?

Säljstart blir i Juli -23.

Var kan jag beställa?

Beställ via NDT-Nordic

Kommer det fler produkter?

Ja, närmast i tiden kommer fluorescerande penetrant. Planeringen ligger för säljstart årsskiftet 23-24.