Framkallare

FK-60

PROTEA FK-60 är en snabbavdunstande framkallare med hög uppsugningsförmåga speciellt anpassad för att ge så stor kontrastverkan som möjligt tillsammans med PROTEA P-50. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener.

Användning

Vid testning applicera ett tunt lager av PROTEA FK-60 direkt på ytan som skall undersökas. Låt framkallaren torka.
Eventuella indikationer i rött kommer att växa fram över tid och framträda mycket tydligt mot den vita bakgrunden. Vid behov av att avlägsna framkallaren borstas eller torkas den
bort mycket lätt.
Framkallarens funktion bör kontrolleras regelbundet med hjälp av egna referens stycken eller t.ex. testblock 2 enligt EN ISO
3452-3

Säkerhet

Vid hantering av kemiska produkter och råvaror skall personlig
skyddsutrustning användas. Konsultera alltid produktens
SDS för lämplig skyddsutrustning.

Oförstörande provning

Oförstörande provning är processen för att inspektera, testa och utvärdera material, komponenter eller sammansättningar för diskontinuiteter eller skillnader i egenskaper utan att förstöra delens eller systemets funktionsduglighet.

Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Penetrantprovning
Röd-vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Vanliga Frågor

När kommer produkterna att vara tillgängliga?

Säljstart blir i Juli -23.

Var kan jag beställa?

Beställ via NDT-Nordic

Kommer det fler produkter?

Ja, närmast i tiden kommer fluorescerande penetrant. Planeringen ligger för säljstart årsskiftet 23-24.