Rengörare

RC-70

PROTEA RC-70 är en alkoholbaserad färglös rengörare avsedd för allmän rengöring före penetrant- och magnetpulverprovning. Den är speciellt designad för att ta bort penetrantöverskott vid användning av PROTEA P-50 och idealisk för att avlägsna kontrastfärg PROTEA KF-20 där så krävs. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener.

Användning

Rengöring före test: Applicera PROTEA RC-70 på den yta som skall rengöras och testas. Vid kraftigt smutsiga ytor torka av ytan med trasa och RC-70. Efter detta sprayas PROTEA RC-70 ytterligare på ytan och torkas rent med ren trasa. För borttagning av överflödig penetrant: Spraya PROTEA RC-70 på en trasa och torka rent ytan som skall testas. OBS! Spraya inte direkt på ytan! För borttagning av kontrastfärg: Spraya PROTEA RC-70 på ytan och låt verka några sekunder innan ytan torkas ren med trasa. Upprepa vid behov.

Säkerhet

Penetrantens funktion bör kontrolleras regelbundet med hjälp av egna referens-stycken eller t.ex. testblock 2 enligt EN ISO 3452-3. Vid hantering av kemiska produkter och råvaror skall personlig skyddsutrustning användas. Konsultera alltid produktens SDS för lämplig skyddsutrustning.

Oförstörande provning

Oförstörande provning är processen för att inspektera, testa och utvärdera material, komponenter eller sammansättningar för diskontinuiteter eller skillnader i egenskaper utan att förstöra delens eller systemets funktionsduglighet.

Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Penetrantprovning
Röd-vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Vanliga Frågor

När kommer produkterna att vara tillgängliga?

Säljstart blir i Juli -23.

Var kan jag beställa?

Beställ via NDT-Nordic

Kommer det fler produkter?

Ja, närmast i tiden kommer fluorescerande penetrant. Planeringen ligger för säljstart årsskiftet 23-24.