Röd
penetrant

P-50

PROTEA P-50 är en vattenavsköljbar och lösningsmedelsavtorkbar högkänslig röd penetrant som ger mycket bra och tydliga indikationer tillsammans med framkallaren PROTEA FK-60. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener.

Användning

Rengör den yta som skall undersökas med PROTEA RC-70 och torka rent innan PROTEA P-50 appliceras på ytan. Låt PROTEA P-50 verka ett antal minuter beroende på temperatur och applikation innan överflödig penetrant sköljs bort med vatten alternativt torkas bort med lämplig trasa/papper fuktad med rengörare PROTEA RC-70. Låt ytan torka innan den sprayas med framkallare PROTEA FK-60 för detektering av eventuella sprickor. Penetrantens funktion bör kontrolleras regelbundet med hjälp av egna referens-stycken eller t.ex. testblock 2 enligt EN ISO 3452-3.

Säkerhet

Vid hantering av kemiska produkter och råvaror skall personlig skyddsutrustning användas. Konsultera alltid produktens SDS för lämplig skyddsutrustning.

Oförstörande provning

Oförstörande provning är processen för att inspektera, testa och utvärdera material, komponenter eller sammansättningar för diskontinuiteter eller skillnader i egenskaper utan att förstöra delens eller systemets funktionsduglighet.

Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Penetrantprovning
Röd-vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Vanliga Frågor

När kommer produkterna att vara tillgängliga?

Säljstart blir i Juli -23.

Var kan jag beställa?

Beställ via NDT-Nordic

Kommer det fler produkter?

Ja, närmast i tiden kommer fluorescerande penetrant. Planeringen ligger för säljstart årsskiftet 23-24.