Svart magnetpulver

SM-10

PROTEA SM-10 är en färdig suspension av finkornigt svart magnetpulver i en lågviskös bärarvätska med mycket svag lukt. Används tillsammans med PROTEA KF-60 och ger då mycket tydliga indikationer. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener.

Användning

Rengör först ytan som ska testas med PROTEA RC-70. Applicera därefter ett tunt lager av PROTEA KF-20 direkt på ytan som rengjorts. Låt färgen torka. Magnetisera därefter och applicera PROTEA SM-10. Eventuella indikationer i svart kommer att framträda mycket tydligt mot den vita bakgrunden. Magnetpulversuspensionens funktion bör kontrolleras regelbundet med hjälp av egna referens-stycken eller t.ex.
testblock 1 enligt EN ISO 9934-3.

Säkerhet

Vid hantering av kemiska produkter och råvaror skall personlig skyddsutrustning användas. Konsultera alltid produktens SDS för lämplig skyddsutrustning.

Oförstörande provning

Oförstörande provning är processen för att inspektera, testa och utvärdera material, komponenter eller sammansättningar för diskontinuiteter eller skillnader i egenskaper utan att förstöra delens eller systemets funktionsduglighet.

Magnetpulverprovning
Svart-Vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Magnetpulverprovning
Fluorescerande metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Penetrantprovning
Röd-vit metod

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod som används för att upptäcka dolda defekter i och nära ytan i magnetiska material.

Läs mer

Vanliga Frågor

När kommer produkterna att vara tillgängliga?

Säljstart blir i Juli -23.

Var kan jag beställa?

Beställ via NDT-Nordic

Kommer det fler produkter?

Ja, närmast i tiden kommer fluorescerande penetrant. Planeringen ligger för säljstart årsskiftet 23-24.